Fytokemi

Fytokemi, eller grön kemi, är vetenskapen om de kemiska föreningar som bildas i växter.

Växtens metabolism innefattar processer där kemiska ämnen bildas eller bryts ner i en organism. I de här processerna kan nya ämnen bildas och energi utvinnas. De här processerna är livsnödvändiga för fortsatta cellulära och metabola processer i växten.

De ämnen som används och bildas kallas för metaboliter. Inom fytokemin brukar man skilja på primärmetaboliter och sekundärmetaboliter.

Primärmetaboliter

Primärmetaboliterna utgör de grundläggande förutsättningarna för växternas liv och metabolism – de är råvarorna som är nödvändiga för växtcellens tillväxt och för att nya, verksamma substanser ska kunna bildas.

Några viktiga primärmetaboliter är

 • vissa aminosyror
 • enzymer
 • syror
 • socker
 • vissa vitaminer
 • fettsyror
 • grundämnet kol.

Primärmetaboliterna ingår i ett mycket komplext nätverk av metabola banor för att bilda nya molekyler.

Sekundärmetaboliter

Sekundärmetaboliter bildas från primärmetaboliter genom noga reglerad metabolism.

Sekundärmetaboliterna har många specialiserade funktioner i växter.

De är vanligtvis inte är direkt nödvändiga för växtens överlevnad men gör livet lättare för växten.

Funktioner hos sekundärmetaboliter i växter

 • Skydd mot herbovorer (insekter, vertebrates).
 • Skydd mot växtpatogener, svamp- och bakterieangrepp.
 • Skydd mot andra växter.
 • Signalkomponenter för att attrahera pollinerande och fröspridande djur.
 • Signaler för kommunikation mellan växter och symbiotiska mikroorganismer.
 • Skydd mot ultraviolett ljus, oxidation och andra fysiskt stressande faktorer.
 • Färgpigment.
 • Farmakologiska aktiviteter och egenskaper.

Det finns mellan 130 000 och 200 000 farmakologiskt aktiva sekundärmetaboliter i växtriket.

Viktiga grupper av sekundärmetaboliter

 • Alkaloider »
 • Alkoholer »
 • Aminosyror
 • Antioxidanter
 • Bitterämnen
 • Essentiella oljor
 • Fenolkomponenter
 • Fiber
 • Fytoalexiner och salvestroler
 • Fytoöstrogener
 • Glykosider och saponiner
 • Kolhydrater
 • Kåda, växtharts
 • Lipider
 • Skarpa (heta, kryddiga) komponenter
 • Syror
 • Terpenkomponenter »
 • Vaxer
 • Vitaminer och mineraler.