Var slutar maten och var börjar medicinen?

Redan för mer än 3 500 år sedan beskrevs hur olika livsmedel skulle användas för att bota sjukdomar. Idag är det klarlagt att maten har en stor inverkan på den mentala och fysiska hälsan. Forskningen söker vidare efter ytterligare bevis på hur kost, sjukdomar och hälsa hänger ihop.

Men var slutar maten och var börjar medicinen?

Tre förutsättningar

 • Örter och andra livsmedel är kemiskt komplexa.
 • Vissa örter används mer som mat och tillskott till födan medan andra växter har mer tydliga medicinska kvaliteter.
 • Det finns växter med mildare effekt och det finns växter med starkare effekt på kroppen.

Exempel på komplexiteten i växtriket

 • Bittergurka (Momordica charantia) innehåller över tvåhundra aktiva komponenter.
 • Ashwagandha (Withania somnifera) innehåller minst åttio typiska komponenter medan rosenrot (Rhodiola rosea) innehåller över etthundra aktiva ämnen.
 • Den essentiella oljan i humle (Humulus lupulus) innehåller över etthundrasjuttio komponenter.
 • Apelsinolja innehåller tolv alkoholer, nio aldehyder, två estrar, fjorton kolväten och fyra ketoner.
 • Morötter innehåller A-, B- och C-vitamin, alkaloider, flavonoider, tanniner, antrakinoner, kolhydrater, saponiner, terpener, fenolsyror, kumarin, essentiell olja, klorogensyra och mineraler.

Många komponenter i växter och nästan alla livsmedel (i stort sett är bara vitt mjöl och vitt socker undantagna) har svagare eller starkare medicinsk, farmakologisk eller aromatisk aktivitet i kroppen.

I många fall har de enskilda komponenterna svag aktivitet var för sig men starkare aktivitet tillsammans. En del av komponenterna skulle vara giftiga om de isolerades och intogs i tillräckligt höga halter. Men innehållet är vanligtvis extremt lågt och ger inga biverkningar vid normal konsumtion.

Stinging nettle

Grader av aktivitet

Livsmedel, örter och växtsubstanser har ett brett spektrum och många nyanser av mycket milda, milda, medelstarka eller mer kraftfulla medicinska och farmakologiska aktiviteter.

Det går att dela in livsmedel, örter, kryddor och läkeväxter efter grader av aktiviteter.

Exempel på fyra kategorier av aktiviteter

 1. Näringsrika, hälsosamma och funktionella livsmedel: livsmedel, kryddor och örter som används i maten eller som tillskott till födan. De här livsmedlen är ofta närande och balanserande på lång sikt.
 2. Nytto- och läkeörter med mild verkan: örter och kryddor med en mild och försiktig effekt på kroppens olika system. De är i första hand inte ”medicinska” utan har mer långsiktigt stödjande och balanserande effekter. Användningen av de här örterna bygger på lång tradition och erfarenhet som örter i maten, kryddor, näringrika och stödjande tillskott till födan och
  som stödjande och läkande medel i den traditionella medicinen. Det finns få eller inga dokumenterade allvarliga biverkningar.
 3. Läkande växter med medelstark verkan: de här växterna tillför lite starkare aktiviteter med en medelstark påverkan på kroppens system. Växterna har ofta lite mer specifika indikationsområden. Användningen bygger ofta på lång tradition och erfarenhet inom traditionell medicin och som tillskott till födan. Det finns få eller inga dokumenterade allvarliga biverkningar.
 4. Specifika medicinska växter och isolerade växtsubstanser med kraftfull farmakologisk verkan. Många medicinska växter med kraftfull farmakologisk aktivitet utgör dels källor till konventionella läkemedel, dels en bas i specifik växtbaserad medicin som bara utövas av utbildade läkare med fytomedicinsk utbildning.

Det är ganska enkelt att få grepp om kategori ett och fyra – de flesta förstår att det är skillnad på lingon och den kraftfullt smärtstillande alkaloiden morfin (från opievallmo). Men de stora grupperna växter som använts regelbundet genom den mångtusenåriga örtmedicinska historien handlar om kategori två och tre. De kategorierna är svårare att dela in och klassificera.

Det finns heller inte något juridiskt utrymme förde här kategorierna – lagstiftningen skiljer bara på livsmedel och olika typer av läkemedel men inget däremellan.

Traditionella och funktionella läkesystem som använder läkeväxter skiljer inte på växter som mat, näring och medicin. De ses i stället som två ändar på ett brett spektrum av medlemmar och substanser i växtriket tillgängliga för att återställa, bygga upp och behålla din och min hälsa.