Läkeväxter

Naturens läkande kraft är en kraftfull resurs för att bygga upp och behålla hälsan.

Läkekonstens fader, greken Hippokrates, myntade begreppet ”er föda skall vara er medicin och er medicin skall vara er föda”. Hippokrates grundsats var också att det är naturen som botar, inte läkaren.

Vi behöver kunskap, medvetenhet, sunt förnuft och forskning för att kunna använda födan på bästa möjliga sätt.

Genom historien har tiotusentals örter, växter, träd, svampar, lavar och alger använts för medicinskt bruk. Samma växter har ofta använts både som mat och som medicin.

Det började för några hundra miljoner år sedan…

Den geologiska historiebeskrivningen säger att de ”högre”, vaskulära växterna började sin resa på jorden för fyrahundra till femhundra miljoner år sedan.

Vaskulära växter kallas också stamväxter och har kärl som leder vätska och näring till och från olika delar av växten. Människan känner till ungefär 390 000 vaskulära växter.

Lite senare kom de första fröbärande växterna, fanerogamerna.

Gömfröiga växter

Bland fanerogamerna dominerar gömfröiga växter (blomväxter, angiospermer). Gömfröiga växter har fröanlag som helt omsluts av de så kallade fruktbladen (fruktväggen).

Vitlök

Image by vectorpocket on Freepik

Vitlök är en av de äldsta kända livsmedlen som också använts inom traditionell medicin. Man har hittat skulpturer av vitlök i egyptiska kryptor som har daterats till 3700 f.Kr. Den har använts i Kina sedan minst 2700 f.Kr.

Nakenfröiga växter

Den mindre gruppen fröbärande växter är de nakenfröiga växterna, gymnospermerna. Hos de nakenfröiga växterna ligger inte fröna skyddade av en fruktvägg – fröna ligger ”nakna” (som i kotten hos tall och gran).

Blommande växter trädde fram för ungefär etthundratrettiofem miljoner år sedan. De flesta läkeväxterna hittas bland de vaskulära växterna.

Bålväxter

En tredje grupp läkeväxter är de ”lägre” växterna, tallofyterna, bålväxterna. Bålväxter är inte uppdelade i rot, stam och blad. Här är det främst alger och lavar som är intressanta.

Bålväxterna har utvecklats under lång tid – man har hittat fossiler från rödalger i Indien som tros vara 1,6 miljarder år gamla och en alg från Kina som just fyllt år: sexhundra miljoner år.

Svampriket

Den sista läkande huvudgruppen är svampriket, fungus. Det är ett eget rike med cirka 150 000 beskrivna arter. Det finns ett antal läkesvampar med lång tradition inom den traditionella medicinen. Svampriket har utvecklats under minst sjuhundra miljoner år.