Alkaloider

Alkaloider är komplicerade kvävehaltiga och basiska ämnen.

Alkaloiderna finns i växten före eller i början av blomningen. De uppstår i många växter troligen som avfallsprodukter i växtens metabolism eller som en försvarsmekanism.

Alkaloider har generellt en stark påverkan på kroppens nervsystem och på blodcirkulationen. Som att

 • De tas upp lätt via slemhinnorna och delvis genom frisk hud.
 • Däremot har de basiska alkaloiderna inte lika lätt att tas upp genom magsäckens slemhinna på grund av den sura miljön i magen.

Några andra fakta om alkaloider

 • Det finns över 21 000 alkaloider fördelade över minst tretton alkaloidgrupper.
 • Alkaloider i växter utgör cirka 15 % av alla kända naturliga ämnen.
 • Alkaloider i växter utgör nästan 50 % av de växtbaserade komponenter som är farmakologiskt och biologiskt viktiga.
 • Alkaloider är den grupp naturliga produkter som bidragit mest till konventionella läkemedel och farmaceutiska preparationer.
 • Alkaloider var de första kemiska läkemedlen som isolerades från växter.

Viktiga alkaloidgrupper

 • Amaryllidaceaalkaloider
 • Amidalkaloider
 • Aminoalkaloider
 • Glykoalkaloider
 • Imidazolalkaloider
 • Indolalkaloider
 • Isokinolinalkaloider, kinolinalkaloider (cinchonaalkaloider)
 • Kinolizidinalkaloider
 • Kolkicinalkaloider
 • Norditerpenoidalkaloider
 • Pyridin-, piperidin- och pyrrolizidinalkaloider
 • Tropanalkaloider
 • Xantinalkaloider, purinalkaloider.

Exempel på alkaloider

 • atropin/hyoscyamin
 • brucin
 • kapsaicin
 • cefaelin
 • efedrin
 • emetin
 • ergometrin
 • fysosstigmin
 • harmalin
 • harmin
 • hyoscyamin
 • ibogain
 • kalystegin
 • kastanospermin
 • kinin
 • kodein
 • koffein
 • kokain
 • kolkicin
 • koniin
 • lobelin
 • meskalin
 • morfin
 • nikotin
 • noskapin
 • papaverin
 • pseudoefedrin
 • pilokarpin
 • psilocybin
 • psykotrin
 • reserpin
 • senekionin
 • solanin
 • stryknin
 • tebain
 • teobromin
 • teofyllin
 • tubokurarin
 • vinblastin
 • vinkristin
 • yohimbin.