Alkoholer

Alkoholer är organiska ämnen där syre- och väteatomer är bundna till kolatomer i en kolkedja.

Alkoholer liknar kolväten i sin kemiska struktur. Alkoholer i växter hittas i essentiella oljor, steroider (steroler) och vaxer (ofta i kombinationer med fettsyror).

Bland alkoholerna i essentiella oljor hittas främst terpenkomponenter. En annan vanlig grupp alkoholer i växter är sockeralkoholer.

De används bland annat av växten för att transportera primära produkter som kol och kolhydrater i fotosyntesen. Några kända sockeralkoholer är sorbitol, mannitol, dulkitol (galaktitol) och xylitol.

Alkoholer i växtriket är sällan giftiga, är inte mutagena, har låg irritabilitet och är sällan allergiframkallande.