Terpenkomponenter

Terpener är enkla föreningar av kol och väte. De bildas när alkoholer reduceras (väte upptas, syre avges).

Terpenerna klassificeras främst som (från enklare till mer komplexa): hemi- (C5), mono- (C10), seski- (C15), di- (C20), tri- (C30) och tetraterpener (C40).

Vissa mono- och seskiterpener räknas också som alkoholer, kolväten och alkaner.

Triterpenerna är tillsammans med polysackarider de mest förekommande metaboliterna i högre växter. Tetraterpener är välkända karotener.

Terpener har ofta en frisk och skarp doft och har ett brett spektrum av medicinska fördelar. Det finns även toxiska terpener.

Vanliga växtkällor till terpener är te, timjan, hampa, salvia och citrusfrukter (citron, apelsin och mandarin).

Essentiella oljor innehåller ofta terpener (främst mono- och seskiterpener).

Terpenerna är en stor grupp naturliga ämnen – forskare har isolerat fler än 35 000 terpener.

Fyra andra välkända terpengrupper

  • 1. Steroider (ofta i form av olika steroler).
  • 2. Hjärtglykosider.
  • 3. Saponiner (se glykosider).
  • 4. Cannabinoider.

1) Steroider och steroler

En steroid är en biologiskt aktiv komponent med främst två viktiga funktioner:

  • Optimera smidigheten i cellmembranen.
  • Signalerande molekyl.

Det finns hundratals steroider i växter, djur och svampar.

Steroidgruppen inkluderar alla könshormoner, binjurebarkhormoner, gallsyror och steroler från ryggradsdjur. Dessutom smälthormoner från insekter och många andra fysiologiskt aktiva substanser i djur och växter.

En viktig grupp bland steroiderna är de kortikosteroider som bildas i binjurebarken hos människor.

En annan viktig grupp är sterolerna. Vissa steroler fungerar som signalsubstanser – de kan bland annat påverka och reglera dygnsrytmen och blodkoaguleringen.

Kolesterol, sitosterol, fytosterol, stigmasterol, ergosterol, kampesterol och brassikasterol är vanliga steroler.

2) Hjärtglykosider

Hjärtglykosider (hjärtaktiva glykosider) är en grupp kraftfulla naturliga sekundärmetaboliter som har specifik och kraftfull effekt på hjärtats slagkraft och slagrytm utan att hjärtmuskeln behöver mer syre.

Kända växter som innehåller hjärtglykosider

  • Digitalis (Digitalis purpurea, fingerborgsblomma, och Digitalis lanata, grekisk fingerborgsblomma).
  • Convallaria majalis (liljekonvalj).

Hjärtglykosider har ett smalt terapeutisk index. Hjärtglykosider kan vara mycket giftiga i högre doser.

3) Saponiner

Se Glykosider.

4) Cannabinoider

Cannabinoider är en klass komponenter som uppträder i körtelhåren hos hampa (Cannabis sativa).

Ett av systemen för att klassificera cannabinoider är att se dem som en typ av monoterpener.

Det finns drygt etthundra cannabionoider (och cirka trehundra icke-cannabinoida komponenter).

De mest omtalade cannabinoiderna är Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD).